Hanoi Deli Eppendorf HH

Eppendorfer Baum 47

20249 Hamburg

Tel.  +49 40 355 84 853 

web. www.hanoideli.de

www.hanoideli.hamburg

 

Hanoi Deli Colonnaden HH

Colonnaden 39

20354 Hamburg

Tel.  +49 40 34107926 

web. www.hanoideli.de

www.hanoideli.hamburg

 

Hanoi Deli Rathaus HH

Schauenburger Str.49

20095 Hamburg

Tel. +49 40-23811611

web. www.hanoideli-rathaus.de

                                                           www.hanoideli.hamburg

Hanoi Deli Europa Passage

Ballindamm.40

20095 Hamburg

Tel. +49 40-30762134

web. www.hanoideli.de

www.hanoideli.hamburg